Zobacz przykładowy wniosek

UMOWA

(miejscowość) (data) (imię i nazwisko lub nazwa) (ulica, nr domu, nr lokalu) (kod pocztowy, miasto) (numer i seria dowodu osobistego) (imię i nazwisko lub nazwa) (ulica, nr domu, nr lokalu) (kod pocztowy, miasto) (numer i seria dowodu osobistego)
Administratorem Twoich danych jest VIN-Info Sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, Polska, info@vin-info.pl). Przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu na podstawie umowy w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania, przez okres potrzebny do wypełnienia i wydrukowania lub zapisania przez Ciebie formularza. Udostępnienie nam danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Regulamin

Aplikacja dostępna pod adresem rejestracja.pojazdu.pl jest darmowa i umożliwia wygenerowanie wniosku potrzebnego przy rejestracji pojazdu. Wniosek jest składany w odpowiednim urzędzie wraz z załącznikami. Serwis nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe typu imię, nazwisko, pesel itp. są używane jedynie do utworzenia pliku PDF do pobrania przez odwiedzającego stronę i nie są zapisywane.